AIX i Perl: Storage report (część 2) – analiza listy grup volumengów

Nasze narzędzie raportowe powinno móc automatycznie stwierdzić (poprzedni skrypt miał to sztywno ustalone), zróbmy prosty skrypt który będzie analizował wynik polecenia „lsvg”:

#! /usr/bin/perl

use strict;
use warnings;
use Data::Dumper;
use Getopt::Long;

my $vg_name="";
my %storage;

my $data=`lsvg`;

my @lines=split /\n/, $data;

foreach my $vg_name (@lines) {
		$storage{$vg_name}{"vgname"}=$vg_name;
}

print Dumper(%storage);

Wynik działania skryptu to:

$VAR1 = 'rootvg';
$VAR2 = {
     'vgname' => 'rootvg'
    };
$VAR3 = 'datavg1';
$VAR4 = {
     'vgname' => 'datavg1'
    };

Tak więc aby zdobyć listę grupy wolumenów wystarczy użyć perlowej komendy: keys (%storage).

Dodaj komentarz