Praca w sieci typowo linuksowej

Pracując w sieci czysto linuksowej mamy kilka opcji…

Contents

Programy pozwalające zobaczyć kto pracuje w sieci lokalnej

rwho i rwhod

Pozwala zobaczyć kto na jakich maszynach pracuje w sieci lokalnej.

ruptime

Pozwala zobaczyc kto na jakich hostach prcauje w sieci lokalnej oraz jak długo dane komputery są aktywne.

Kopiowanie plikow na zdalna maszyne

rcp, scp (zastępuje w nowszych linuksach rcp)

Wykonywanie komend na zdalnym komputerze

rexec, rlogin, rsh

Plik hosts.equiv określa globalnie kto skąd może logować się bez autoryzacji. budowa pliku to

[+][-] host loginname

Plus lub minus to odpowiednio zezwolenie lub blokada logowania się bez autoryzacji.

W dalszej kolejności sprawdzany jest plik .rhosts w katalogu domowym użytkownika

Informacje o innych użytkownikach

finger

Demony finger

  • ffingerd (secure finger daemon),
  • fingerd (standard finger daemon)
  • efingerd (another finger daemon)
  • cfingerd (configurable finger daemon)

Praktyczna różnica miedzy ftp a rcp (scp)

* rcp pozwala zachować atrybuty pliku (czas stworzenia i modyfikacji) a także uprawnienia przy przenoszeniu pliku (ftp tego nie potrafi)

* mozna rekursywnie kopiować katalogi (zwykły ftp nie potrafi, ale lepsze klienty fpt już tak)

Dodaj komentarz