System plików ext3

Contents

Tworzenie nowego systemu plików

Tworzenie nowego systemu plików na partycji lub logicznym wolumenie przebiega identycznie. Należy wywołać polecenie mkfs -t ext3 i jako nazwę podać nazwę urządzenia (partycji) lub volumenu logicznego na której chcemy utworzyć system plików. Poleceniem równoważnym jest wywołanie polecenia mkfs.ext3 (czyli bezposrednio polecenia dla systemu ext3) z nazwą urządzenia lub volumenu logicznego jako parameterem.

Ogólnie:

mkfs -t ext3 ciezka_do_partycji
mkfs -t ext3 sciezka_do_volumenu_logicznego

Lub bardziej bezposrednio:

mkfs.ext3 sciezka_do_partycji
mkfs.ext3 sciezka_do_volumenu_logicznego

Przykład wykonania polecenia:

serwer:/srbin# mkfs.ext3 /dev/datavg1/www
mke2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006)
Etykieta systemu plików=
Typ OS: Linux
Rozmiar bloku=4096 (log=2)
Rozmiar fragmentu=4096 (log=2)
192000 i-węzłów, 384000 bloków
19200 bloków (5.00%) zarezerwowanych dla superużytkownika
Pierwszy blok danych=0
Maksymalna liczba bloków systemu plików=394264576
12 grup bloków
32768 bloków w grupie, 32768 fragmentów w grupie
16000 i-węzłów w grupie
Kopie zapasowe superbloku zapisane w blokach:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Zapis tablicy i-węzłów: zakończono
Tworzenie kroniki (8192 bloków): wykonano
Zapis superbloków i podsumowania systemu plików: wykonano

Ten system plików będzie automatycznie sprawdzany co każde 34 montowań
lub co 180 dni, zależnie co nastąpi pierwsze. Można to zmienić poprzez
tune2fs -c lub -i.

Zmiana wielkosci systemu plików na niezamountowanej partycji

Do zmiany wielkosci systemu plików na partycji, która nie jest zamountowana, można wykorzystać program o nazwie resize2fs. Program pozwala zwiększać jak również zmniejszać systemy plików.

Zmniejszenie systemu plików

Zmniejszenie systemu plików jest całkiem proste. Napierw wydajemy programowi polecenie zmniejszenia systemu plików, program może poprosić o wykonanie sprawdzenia systemu plików (komenda e2fsck), później należałoby zmniejszyć wielkosć partycji w tablicy partycji lub wielkosć volumenu.

debian:/var/log# resize2fs -p /dev/sdb1 60M
resize2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006)
Please run 'e2fsck -f /dev/sdb1' first.

debian:/var/log# e2fsck -f /dev/sdb1
e2fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sdb1: 88/24096 files (2.3% non-contiguous), 21369/96356 blocks

debian:/var/log# resize2fs -p /dev/sdb1 60M

resize2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006)
Resizing the filesystem on /dev/sdb1 to 61440 (1k) blocks.
Begin pass 2 (max = 9930)
Relocating blocks XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Begin pass 3 (max = 12)
Scanning inode table XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Begin pass 4 (max = 21)
Updating inode references XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The filesystem on /dev/sdb1 is now 61440 blocks long.

Kolejny etap to zmiana wielkosci partycji w tabeli partycji. Do tego można użyć programu fdisk, cfdisk czy sfdisk.

Zwiększenie partycji

Analogicznie zwiększamy partycję:

debian:~# resize2fs /dev/sdb1 90M

resize2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006)

Resizing the filesystem on /dev/sdb1 to 92160 (1k) blocks.

The filesystem on /dev/sdb1 is now 92160 blocks long.

Zmiana wielkosci zamountowanych systemów plików – zwiększenie

W przypadku zamountowanych partycji program resize2fs potrafi jedynie powiększyć partycje. Ograniczeniem jest tutaj zapis o wielkosci partyji w tabeli partycji. Powiększenie partycji odbywa się standardowo.

debian:/mnt# resize2fs -p /dev/sdb1 90M

resize2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006)

Filesystem at /dev/sdb1 is mounted on /mnt; on-line resizing required

old desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1

Performing an on-line resize of /dev/sdb1 to 92160 (1k) blocks.

The filesystem on /dev/sdb1 is now 92160 blocks long.

Informacje o systemie plików

Informacje dotyczace partycji mozesz sprawdzic korzystajac z polecenia dumpe2fs.

 [root@lz01 ~]# dumpe2fs /dev/md0
dumpe2fs 1.39 (29-May-2006)
Filesystem volume name:   <none>
Last mounted on:          <not available>
Filesystem UUID:          4a9f1085-89cf-4df3-b3e9-eb8817125284
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery sparse_super large_file
Default mount options:    (none)
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              130560
Block count:              261024
Reserved block count:     13051
Free blocks:              252493
Free inodes:              130548
First block:              0
Block size:               4096
Fragment size:            4096
Reserved GDT blocks:      63
Blocks per group:         32768
Fragments per group:      32768
Inodes per group:         16320
Inode blocks per group:   510
Filesystem created:       Thu Aug 23 11:13:36 2007
Last mount time:          Thu Aug 23 11:36:31 2007
Last write time:          Thu Aug 23 11:36:31 2007
Mount count:              6
Maximum mount count:      24
Last checked:             Thu Aug 23 11:13:36 2007
Check interval:           15552000 (6 months)
Next check after:         Tue Feb 19 10:13:36 2008
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
First inode:              11
Inode size:      128
Journal inode:            8
Default directory hash:   tea
Directory Hash Seed:      4bbe6830-cc3f-43ff-a724-9ba79db1a73d
Journal backup:           inode blocks
Rozmiar kroniki:              16M

Grupa 0: (Bloki 0-32767)
  GÅówny superblok pod 0, Deskryptory grup pod 1-1
  Zarezerwowane bloki GDT pod 2-64
  Bitmapa bloków pod 65 (+65), bitmapa i-wÄzÅów pod 66 (+66)
  Tablica i-wÄzÅów pod 67-576 (+67)
  28081 wolnych bloków, 16308 wolnych i-wÄzÅów, 2 katalogów
  Wolne bloki: 4686-8191, 8193-32767
  Wolne i-wÄzÅy: 13-16320

Grupa 1: (Bloki 32768-65535)
  Zapasowy superblok pod 32768, Deskryptory grup pod 32769-32769
  Zarezerwowane bloki GDT pod 32770-32832
  Bitmapa bloków pod 32833 (+65), bitmapa i-wÄzÅów pod 32834 (+66)
  Tablica i-wÄzÅów pod 32835-33344 (+67)
  32191 wolnych bloków, 16320 wolnych i-wÄzÅów, 0 katalogów
  Wolne bloki: 33345-65535
  Wolne i-wÄzÅy: 16321-32640

…. uciete…

Prawie te same informacje (bo tyczy od oczytania superblock-u partycji) uzyskasz dzieki poleceniu tune2fs -l nazwa_partycji:

[root@lz01 ~]# tune2fs -l /dev/md0

tune2fs 1.39 (29-May-2006)
Filesystem volume name:   <none>
Last mounted on:          <not available>
Filesystem UUID:          4a9f1085-89cf-4df3-b3e9-eb8817125284
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery sparse_super large_file
Default mount options:    (none)
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              130560
Block count:              261024
Reserved block count:     13051
Free blocks:              252493
Free inodes:              130548
First block:              0
Block size:               4096
Fragment size:            4096
Reserved GDT blocks:      63
Blocks per group:         32768
Fragments per group:      32768
Inodes per group:         16320
Inode blocks per group:   510
Filesystem created:       Thu Aug 23 11:13:36 2007
Last mount time:          Thu Aug 23 11:36:31 2007
Last write time:          Thu Aug 23 11:36:31 2007
Mount count:              6
Maximum mount count:      24
Last checked:             Thu Aug 23 11:13:36 2007
Check interval:           15552000 (6 months)
Next check after:         Tue Feb 19 10:13:36 2008
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
First inode:              11
Inode size:      128
Journal inode:            8
Default directory hash:   tea
Directory Hash Seed:      4bbe6830-cc3f-43ff-a724-9ba79db1a73d
Journal backup:           inode blocks

Naprawa uszkodzonego  systemu plików

Jezeli system zlgosil Ci ze masz bledy na partycji, ktore uniemozliwiaja normalna prace systemu powinienes ja naprawic. Mozesz tego dokonac dzieki poleceniu fsck.ext3 (filesystem check dla ext3):

fsck.ext3 /dev/

Inne ciekawe narzedzia dla systemu plikow ext3

dumpe2fs,e2image,badblock

Zalety

  • Najbardziej popularny system plików 😉
  • istnieją narzędzia do odzyskiwania utraconych  lub skasowanych danych,
  • stabilny rozwój (nie grozi mu taki paraliż jak systemowi Reiser4 czy ReiserFS),
  • Istnieje możliwosc stosowania atrybutów rozszerzonych i ACL-i,

Wady

  • Brak możliwosci zmniejszanie wielkosci podmountowanej partycji,

 

Dodaj komentarz