Jak wybierać system plików dla swojego serwera?

Jeżeli chcesz wybrać system plików należy przeanalizować dla każdego z nich następujęce aspekty:

* ACLe
* Quota
* NFS
* Lilo
* GRUB
* LVM
* RAID
* Zwiększanie, zmniejszanie partycji odmountowanej i zamountowanej

 

Dodaj komentarz