Przebieg sesji SMTP

Contents

Czym jest SMTP?

SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) jest tekstowym protokołem komunikacyjnym. Służy do określenia minimum jednego odbiorcy wiadomości, a następnie przekazuje jej treść. Pierwsze użycia programu miały miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku. SMTP nie pozwala na pobieranie wiadomości ze zdalnego serwera. Do tego celu służą POP3 lub IMAP. Dzięki rozszerzeniu SMTP-AUTH, potrafi sobie częściowo poradzić z wirusami i spamem poprzez ograniczenie wykorzystanie serwera wymagającego autoryzacji do zwielokratniania poczty.

Przykładowa sesja SMTP

220 serwer ESMTP Exim 4.43 Wed, 12 Jan 2005 23:14:13 +0100
helo serwer.email.com
250 uzytkownik.internet.com Hello uzytkownik at uzytkownik.internet.com [1.1.1.1]
mail from: 
250 OK
rcpt to: 
250 Accepted
data
354 Enter message, ending with "." on a line by itself
From: nadawca@domena.com
To: odbiorca@domena.com

tresc wiadomosci
.
250 OK id=1Coql6-0003Qi-MP
quit
221 serwer.email.com closing connection

Dodaj komentarz