Debian Sarge – konfiguracja ustawień sieciowych

W Debianie plik konfiguracyjny definiujący ustawienia sieciowy to /etc/network/interfaces. Pozwala on zdefiniować adresy sieciowe na sztywno lub umożliwić ich pobieranie z dhcp. Można nakazać ich podnoszenie w trakcie startu systemu albo i nie.

Contents

Statyczny adres

auto eth0 
iface eth0 inet static
		address 10.0.0.3
		netmask 255.255.255.0
		network 10.0.0.0
		broadcast 10.0.0.255
		gateway 10.0.0.2

Adres dynamiczny (z DHCP)

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Usługi uruchamiane po podniesieniu lub opuszczeniu interfejsu

W katalogu /etc/network/ znajdują się podkatalogi:

  • if-down.d
  • if-post-down.d
  • if-up.d
  • if-pre-up.d

Przedrostek up określa, iż skrypty w tych katalogach będą wykonywane po podniesieniu interfejsu, odwrotnie oczywiście jest w przypadku przedrostka down. Przedrostek pre oznacza iż skrypt zostanie wykonany zanim interfejs zostanie podniesiony a post, gdy zostanie opuszczony. Tak więc skrypty umieszczone w katalogu:

  • if-down.d zostaną wykonane w czasie opuszczanie interfejsu
  • if-post-down.d zostaną wykonane po opuszczeniu interfejsu
  • if-up.d zostaną wykonane w czasie podnoszenia interfejsu
  • if-pre-up.d zostaną wykonane przed podniesieniem interfejsu

 

Informacje dodatkowe

Więcej informacji dotyczących ustawień sieciowych zdobędziesz przeglądając zawartość podręcznika systemowego dotyczącego tematu interfaces. Zrobisz to wydając polecenie:

man interfaces

Dodaj komentarz