Debian Sarge – system pakietów i narzędzia zarządzania nimi

Contents

System pakietów Debiana

Debian posiada własny system pakietów o nazwie DEB. Jest on najbardziej zaawansowany z wszystkich linuksowych rodzajów. Oprócz informacji o wymaganych współzależnościach ma także możliwość sugerowania zainstalowania innych programów, które znacznie rozszerzą jego możliwości. Dodatkowo system kontroluje wersje instalowanych pakietów przez co dla każdej dystrybucji są dostępne programy w odpowiedniej wersji.

Narzędzia do zarządzania pakietami w Debianie

Debian posiada kilka narzędzi do zarządzania pakietami, są to: dpkg, apt, dselect, tasksel, wajig.

dpkg

Najbardziej nisko poziomowym jest dpkg. Pracuje on na konkretnych pakietach, nie podąża za zależnościami itp. Można go porównać do programu rpm.

Apt

Apt jest to najnowsze oprogramowanie, służy do uaktualniania dystrybucji i pakietów, pozwala w wygodny sposób przeszukać bazę danych. Ma możliwość instalowania z odległego serwera przez takie protokoły jak: http, ftp, ssh, file (katalog z pakietami).

apt-get

Apt-get służy do instalowania, uaktualniania, reinstalowania i usuwania oprogramowania. Ciekawą opcją jest apt-get upgrade-dist uaktualniającą dystrybucję do nowszego wydania (np. z stable na testing). Ma on również możliwość współpracy z deselectem (komendą apt-get isntall -u deselect-upgrade możemy zainstalować pakiety zaznaczone właśnie przy pomocy dselecta). Więcej o nim można się dowiedzieć z strony manuala.

apt-cache

Apt-cache służy do przeszukiwania bazy danych pakietów (apt-cache search), wyświetlania informacji o pakiecie (apt-cache show lub apt-cache showpkg) Więcej o niej można się dowiedzieć z strony manuala.

apt-cdrom

Umożliwia dodanie, usunięcie lub uaktualnianie repozytorium w postaci płyt CD-ROM.

apt-show-source

Program jest pomocny, gdy chcemy znaleźć różnicę między wersją pakietów zainstalowaną z pakietów a dostępną w postaci debianowych pakietów źródłowych. Jest on szczególnie przydatny, gdy mamy zainstalowaną dystrybucje np.: testing a pakiety źródłowe z unstable.

apt-show-versions

pozwala np.: zobaczyć jakie programy możemy uaktualnić. np.: apt-show-version -u

auto-apt

Pozwala doinstalowywać pakiety w miarę potrzeb. Przydatny np. w sytuacji gdy kompilujemy program i zabraknie nam potrzebnej biblioteki. W takim przypadku auto-apt zatrzyma kompilację, ściągnie potrzebny pakiet i dokończy kompilację. Przykład wykorzystanie auto-atp run ./configure

apt-listchanges

Pokazuje listę zmian w instalowanych pakietach.

apt-zip

Służy do uaktualniania dystrybucji nie posiadających dostępu do sieci. Pozwala na przenoszenie pakietów między komputerami.

apt-file

Pozwala znajdować nazwy pakiety (także niezainstalowanych), które zawierają określone pliki

Wajig

Wajig to program będący nakładką na skrypty apt i wydobywa z nich to co najlepsze. Dzięki jednej komendzie (zamiast kilku wersji apt) można wygodniej i szybciej wykonywać podstawowe czynności.

Dselect

dselect - obrazek

Program dselect jest graficznym (pracuje w środowisku ncurses czyli w konsoli tekstowej) menedżerem pakietów.

Tasksel

tasksel - obrazek

Program tasksel służy do zarządzania tematycznymi pakietami i pozwala instalować całe tematyczne grupy oprogramowania.

aptitude

  Aptitude to program pozwalający zarządzać oprogramowaniem w trybie ncurses (grafika pod konsolą). Jest bardziej wygodny od Dselecta.

Pliki i katalogi

  • /var/lib/dpkg/available – spis  dostępnych pakietów,
  • /var/lib/dpkg/status – opisy i statusy zainstalowanych pakietów.

 

W Internecie:

  1. http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/index.pl.html APT HOWTO, ebook dotyczący APT czyli jednego z podstawowych narzędzi Debiana do zarządzania pakietami
  2. http://www.debian.org/doc/manuals/dselect-beginner/ dselect Documentation for Beginners, czyli dokument opisujący jeden z podstawowych narzędzi do zarządzania pakietami

Dodaj komentarz