LDAP – narzędzia wspomagające zarządzanie katalogiem

Kilka sposobów zarządzania lub przeglądania bazy danych LDAP-a

Contents

Webmin

Program dostępny w formie pakietów w dystrybucjach: Mandriva 2007

PhpLdapadmin

Strona domowa projektu: http://phpldapadmin.sourceforge.net/

Dodaj komentarz