MySQL – narzędzia z rodziny top do nadzorowania pracy serwera

Przegląd konsolowych narzędzi do nadzorowania pracy bazy danych MySQL.

Contents

mtop

Narzędzie z rodziny top pozwalające na określenie jakie akurat wykonywane są zapytania, efektywność kluczy, ilość zapytań i wolnych zapytań do bazy itp.

mytop

Narzędzie z rodziny top pozwalające na określenie jakie akurat wykonywane są zapytania, efektywność kluczy, ilość zapytań i wolnych zapytań do bazy itp. Program jest bardziej rozbudowany niz mtop.

Dodaj komentarz