Bazy danych z informacjami o bezpieczeństwie systemów operacyjnych i oprogramowania

W Internecie istnieje co najmniej kilka powszechnie dostępnych baz danych zawierających spis błędów naruszających bezpieczeństwo w oprogramowaniu:

  • http://osdb.org – świeży projekt zbierający informacje o błędach w oprogramowaniu (np. systemach operacyjnych czy grach)
  • http://www.securityfocus.com/bid/ – baza błędów listy dyskusyjnej securityfocus.com poświęconej zagadnieniu bezpieczeństwa komputerowego
  • http://cve.mitre.org/ – Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)- baza poświęcona zagrożeniom dotyczącym bezpieczeństwa komputerowego prowadzona przez MITRE (niedochodową organizację wspierającą amerykańskie instytucje rządowe między innymi w zakresie nowoczesnych technologii) ,
  • http://icat.nist.gov baza zagrożeń komputerowych
  • http://www.whitehats.com/ – wortal poświęcony bezpieczeństwo komputerowemu z dużym nakierowaniem na wolne oprogramowanie, posiada duża bazę danych o zagrożeniach komputerowych

Z większości tych list korzysta program ACID (Analysis Console for Intrusion Databases) służący do analizowania zagrożeń raportowanych przez Snorta.

Dodaj komentarz