Instalacja Jakarty Tomcata na Linuksie

Contents

Zaistalowanie java (JDK)

(ściągnięcie pliku bin, nadanie atrybutu wykonywalności oraz wykonanie go, następnie przekopiowanie do odpowiedniego miejsca w strukturze plików).

Zainstalowanie jacarta-tomcat

(ściągnięcie pliku bin, nadanie atrybutu wykonywalności, wykonanie go, wkopiowanie w odpowiednie miejsce struktury katalogów).

Ściągnąć oprogramowanie możemy ze strony http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_tomcat-5.cgi.

Uruchomienie jacarty

export JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.0


/usr/local/tomcat/bin/catalina.sh start
/usr/local/tomcat/bin/catalina.sh stop

Integracja z Apachem…

Ściągnięcie modułu do Apache’a

Dodanie do konfiguracji apache

LoadModule jk_module     libexec/mod_jk.so

AddModule mod_jk.c


>
  JkWorkersFile /usr/local/tomcat/conf/workers.properties
  JkLogFile   /usr/local/apache/logs/mod_jk.log
  JkLogLevel  info
  JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
  JkMount /*.jsp ajp13
  JkMount /servlet/* ajp13
  JkMount /servlets/* ajp13
  JkMount /j_security_check ajp13

Należy najpierw uruchamiać jakarte, następnie dopiero apache….

Testowanie

Jezeli Jacarta działa poprawnie to na porcie 8080 nasłuchuje proces java, Połączenie się przeglądarką na ten port spowoduje wyświetlenie domyślnej strony instalacji Jacarty (rysunek 1). Jeżeli wybierzemy sobie jakiś aplet (Examples -> JSP Examples) zostanie on przetworzony przez tomcata. Przykładowy adres będzie miał postać: http://212.191.200.15:8080/jsp-examples/jsp2/el/basic-arithmetic.jsp. Jeżeli teraz usuniemy z adresu port 8080 (czyli połączymy się ze standardowym portem www obsługiwanym przez Apache’a) i servlet dalej poprawnie się wykona znaczy to iż moduł apache łączący go z tomcatem działa poprawnie!

Dodaj komentarz