Szybki CVS

Instalacje omówimy w dystrybucji Debian, gdyż jest to jedyna słuszna dystrybucja ;). A tak poważnie to tylko na niej to ćwiczyłem.

Contents

Instalacja CVS

Serwer można oczywiście instalować ze źródeł ale najwygodniej jest wykonać to korzystając z pakietów:

apt-get install cvs

Instalacje należy wykonać zgadzając się z skryptem instalacyjnym na każdym kroku. Przy pytaniu o pserver należy zwrócić uwagę by odpowiedzieć nie.

Stworzenie użytkowników

Następnie należy stworzyć użytkownika, który będzie korzystał z cvs-a.

adduser cvsuser1

grupa src uzytkownicy cvs-a. stworzenie grupy administracyjnej dla CVS

addgroup cvsadmin

Jezeli grupa ta istnieje w systemie, to tylko ludzie z niej mogą administrować cvsemem

Inicjacja serwera

cvs -d /var/lib/cvs init

Utworzy to strukturę plików w katalogu /var/lib/cvs.

Po stronie klienta

Po stronie klienta

export CVS_RSH=ssh

Praca klienta

Założenie repozytorium

cvs -d cvsuser1@192.168.12.3/var/lib/cvs import nazwa_projektu ven1 ven2

Pobranie danych ze zdalnego repozytorium

cvs -d cvsuser1@192.168.12.3/var/lib/cvs checkout nazwa_projektu

Wysłanie swoich zmian do repozytorium

cvs -d cvsuser1@192.168.12.3/var/lib/cvs commit nazwa_projektu

Listowanie tagów

Jednym ze sposobów listowania tagów dostępnych w repozytorium jest uzycie komendy:

cvs status -v

Dodanie tag-a do plików

Uwaga: przed dodaniem tag-u należy zapisać zmiany w repozytorium (cvs commit)

cvs tag TAG

cvs ignore

Stwórz plik .cvsignore i umieść tam katalogi i pliki, które chcesz ignorować.

Dodaj komentarz