Yum – narzędzie do interaktywnego zarządzania pakietami rpm w Fedorze

Yum jest programem pozwalającym w wygodny sposób zarządzać oprogramowaniem dostępnym w dystrybucji. Operuje nie tylko na pojedynczych pakietach, tak jak narzędzie rpm, ale również na całych ich grupach. Pozwala również ściągać potrzebne oprogramowanie z serwerów

Contents

Aktualizacja informacji o dostępnych pakietach

Pierwszą czynnością w przypadku chęci uaktualnienia systemu lub instalacji oprogramowania z wykorzystaniem internetowych serwerów oprogramowania powinno być sprawdzenie czy istnieją nowe wersje pakietów gotowych do pobrania. Możemy tego dokonać wydając polecenie yum check-update. Spowoduje to stworzenie listy dostępnych pakietów, które można zaktualizować. Domyślnie program wyświetli ich nazwy na ekranie.

yum check-update

Instalacja nowego oprogramowania

Program yum jest również wygodny przy instalowaniu oprogramowania. Należy wtedy jako opcje podać komendę install oraz nazwę programu:

[root@localhost ~]# yum install leafnode
Loading "installonlyn" plugin
Loading "fastestmirror" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
core           100% |=========================| 1.1 kB  00:00
updates          100% |=========================| 1.2 kB  00:00
extras          100% |=========================| 1.1 kB  00:00
Loading mirror speeds from cached hostfile
06:45:16 libtsocks(14128): Error 114 attempting to connect to SOCKS server (Operation already in progress)
06:45:16 libtsocks(14128): Error 114 attempting to connect to SOCKS server (Operation already in progress)
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Downloading header for leafnode to pack into transaction set.
leafnode-1.11.5-4.fc6.i38 100% |=========================| 12 kB  00:00
---> Package leafnode.i386 0:1.11.5-4.fc6 set to be updated
--> Running transaction check

Dependencies Resolved

=============================================================================
 Package         Arch    Version     Repository    Size
=============================================================================
Installing:
 leafnode        i386    1.11.5-4.fc6   extras      471 k

Transaction Summary
=============================================================================
Install   1 Package(s)
Update    0 Package(s)
Remove    0 Package(s)

Total download size: 471 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/1): leafnode-1.11.5-4. 100% |=========================| 471 kB  00:00
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing: leafnode           ######################### [1/1]

Installed: leafnode.i386 0:1.11.5-4.fc6
Complete!

Aktualizacja systemu

Następnym krokiem jest aktualizacja systemu. Tutaj przyda nam się opcja update, dzięki której program zacznie ściągać i instalować nowsze wersje programów.

[root@fedora root]# yum update
Gathering header information file(s) from server(s)
Server: Fedora Core 1 - i386 - Base
Server: Fedora Core 1 - i386 - Released Updates
Finding updated packages
Downloading needed headers
Resolving dependencies
Dependencies resolved
I will do the following:
[install: kernel 2.4.22-1.2135.nptl.i686]
[update: initscripts 7.42.2-1.i386]
Is this ok [y/N]: y
Getting initscripts-7.42.2-1.i386.rpm
initscripts-7.42.2-1.i386 100% |=========================| 621 kB 00:14
Getting procps-2.0.17-5.i386.rpm

Wady yum

Program umożliwia zainstalowanie kilku programów spełniających tą samą funkcje: np. kilka serwerów pocztowych. Może to wprowadzać w błąd niedoświadczonych użytkowników Linuksa.

Dodaj komentarz