Webmin

Webmin to oprogramowanie umożliwiające zarządzanie systemem przez przeglądarkę internetową (co umożliwia także zdalną administrację).

webmin

Połączenie odbywa się po szyfrowanym połączeniu (SSL) dzięki czemu zapewnione jest podstawowe bezpieczeństwo rozwiązania. Domyślnie połączenie może zostać zainicjowane jedynie z lokalnego komputera dzięki czemu nie ma obawy iż ktoś zdalnie pozmienia nam ustawienia. Oczywiście istnieje możliwość dodania innych adresów, z których chcielibyśmy prowadzić zdalną administrację.

Jeżeli chcemy z niego skorzystać należy połączyć się z adresem https://127.0.0.1:10000. Następnie zalogować się jako administrator.

Contents

Webmin w Internecie

Webmin w Internecie

  1. http://www.webmin.com/ Strona domowa programu

 

ćwiczenie 1

Określić (ograniczyć) adresy IP z jakich administrator może łączyć się z Webmin-em.

Odpowiedzi do ćwiczeń

Połączyć się z Webmin-em i wybrać link Webmin Configuration, a następnie link IP access control. W ramce wpisać żądane adresy IP oraz zaznaczyć po lewej stronie opcje Only allow from listed adresses.

Dodaj komentarz