Nmap – podstawy użytkowania skanera portów

Nmap to jedno z podstawowych narzędzi w pracy każdego prawdziwego administratora oraz crakera. Pozwala szybko (lub wolniej, zależy od woli użytkownika) stwierdzić które porty są widoczne z zewnątrz i jak usługi na nich pracują. Czasem także określić wersję systemu.

Najprostsze użycie polega na wydaniu polecenia nmap i wskazaniu komputera.

[root@duzy security]# nmap 192.168.1.1

Starting nmap V. 2.54BETA30 ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on (192.168.1.1):
(The 1539 ports scanned but not shown below are in state: closed)
Port    State    Service
21/tcp   open    ftp
22/tcp   open    ssh
23/tcp   open    telnet
25/tcp   open    smtp
53/tcp   open    domain
80/tcp   open    http
110/tcp  open    pop-3
111/tcp  open    sunrpc
1024/tcp  open    kdm
1025/tcp  open    listen


Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1 second

Jest to jednak bardzo głośne pukanie do serwera. Najlepiej skorzystać z bardziej cichych możliwości tego skanera.

Contents

Utajone skanowanie

Skorzystajmy z cichszych metod skanowania czyli opcji -sF -sX -sN (tylko jedna na raz). W przypadku, gdy ktoś korzysta z słabszych zapor sieciowych możemy uzyskać ciekawe efekty…

Dodaj komentarz