Podstawowe wiadomości – powłoka bash

Polecenie w Linuksie są to programy napisane w różnych językach programowania C, C++, Perl, Gawk lub innych. Stanowią one pewny pośrednik między jądrem systemu, systemem a użytkownikiem.

Powłoka systemowa to specjalny program będący pośrednikiem między systemem a użytkownikiem. Zawiera ona wbudowane polecenia, dzięki którym życie staje się prostsze. Istnieje kilka popularnych powłok: bash, ash, csh. Najpopularniejsza to bash, która jest dołączana jako domyślna powłoka w wielu dystrybucjach (i może właśnie dlatego jest najbardziej popularna).

Contents

Powłoka bash

Bash to skrót wyrazów "Bourne Again Shell" (w wolnym tłumaczeniu "kolejna powłoka Bourne`a"). Jak większość oprogramowania w Linuksie jest ona dostępna na licencji GNU i stanowi "twórcze" rozwinięcie powłoki "sh". Jest ona zgodna ze standardem POSIX.
Aby dowiedzieć się jakiej powłoki używamy należy użyć polecenia echo $SHELL. Polecenie to wyświetli na ekranie zawartość zmiennej SHELL która przechowuje nazwę aktualnie używanej powłoki. Jeżeli przypadkiem okaże się że używacie Państwo innej powłoki niż bash proponujemy zmienić ten stan rzeczy. Aby zmienić powłokę należy wykonać polecenie chsh. Zostaniemy teraz poproszeni o wpisanie naszego hasła użytkownika (to które wykorzystujemy przy logowaniu się do systemu) a potem o wprowadzenie nazwy powłoki którą chcemy uruchomić. Ważne jest aby podać całą ścieżkę dostępu do powłoki co w naszym wypadku będzie miało postać /bin/bash.

Dodaj komentarz