Informacje o systemie dostępne dla zwykłego użytkownika

Czas poznać nazwę komputera i domeny. Pierwszą możemy poznać dzięki komendzie hostname.

[ziutus@localhost ziutus]$ hostname localhost.localdomain

Natomiast domeny dzięki domainname

[ziutus@localhost ziutus]$ domainname localdomain

Kolejną ważną informacją jest wersja jądra systemu i czas jego kompilacji. Poznamy ją dzięki poleceniu uname. Podając parametr -a dowiemy się także kilku innych rzeczy: nazwę domenową, czas kompilacji, architekturę systemu. Nie są to raczej informację przydatne zwykłemu użytkownikowi ale mogą nam uświadomić jak administrator dba o system a hackerowi dać wiedze o architekturze procesora i wersji jądra.

[ziutus@localhost ziutus]$ uname -a Linux localhost.localdomain 2.4.18-6mdk #1 Fri Mar 15 02:59:08 CET 2002 i586 unknown

Współczesne dyski są duże. Linuksa można instalować na kilku partycjach (co jest nawet zalecane) i czasem wygodnie jest wiedzieć jak te dyski są obciążone. Dowiemy się tego wydając polecenie df a wynik jego ucywilizujemy dodając parametr -h, dzięki któremu rozmiary będą podawane w MB lub GB.

[ziutus@localhost ziutus]$ df -h System plików      rozm. użyte dost. %uż. zamont. na /dev/sda1       1.0G 895M  79M 92% / none          62M   0  61M  0% /dev/shm /dev/hdc3       461M 390M  48M 89% /mnt/debian /dev/hdc1       2.4G 2.1G 439M 83% /mnt/windows

W przypadku niedostatecznie zabezpieczonych systemów użytkownicy mogą przeczytać komunikaty jądra wyświetlane przez polecenie dmesg. Istnieje też możliwość przeglądania informacji umieszczonych w katalogu /proc (m.in ilość procesorów, informacje o partycjach czy procesach innych użytkowników).

Zauważmy też iż systemy, w których nie korzysta się z ACLi, umożliwiają obejrzenie konfiguracji serwera zawartej w plikach konfiguracyjnych w katalogu /etc/

Dodaj komentarz