NIS (Network Information System)

Contents

Wprowadzenie

NIS ( służy do rozprowadzania danych w sieci. Najczęściej wykorzystywany jest razem z NFS (Network File System) do tworzenia przezroczystego środowiska pracy dla użytkowników. NIS daje hasła, NFS katalog domowy.

NIS rozprowadza standardowo kilka map:

 • /etc/hosts
 • /etc/networks
 • /etc/passwd
 • /etc/group
 • /etc/services
 • /etc/rpc
 • /etc/protocols
 • /etc/aliases

plik mapowany

mapa(y)

Cel tworzenia map

/etc/hosts

hosts.byname
hosts.byaddr

Utworzenie jednego spisu wszystkich hostów w sieci

/etc/networks

networks.byname
networks.byaddr

Utworzenie jednego spisu wszystkich nazw sieci

/etc/passwd

passwd.byname
passwd.byuid

Rozprowadzanie informacji o użytkowniku (np. hasło)

/etc/group

group.byname
group.byuid

Rozprowadzenie informacji o grupach w sieci

/etc/services

services.byname
services.bynumber

Odwzorowuje opisy usług na ich nazwy

/etc/rpc

rpc.byname
rpc.bynumber

Odwzorowuje usługi RPC na nazwy usług RPC

/etc/protocols

protocols.byname
protocols.bynumber

Odwzorowuje numery protokołów na ich nazwy

/etc/aliases

mail.aliases

Odwzorowuje aliasy pocztowe na nazwy aliasów pocztowych

Instalowanie

Programy pomocnicze

NIS jest rozprowadzany z kilkoma programami pomocniczymi:

 • ypbind znajduje serwery NIS w lokalnej sieci,

 • ypcat służy do przeglądania map rozprowadzanych

Przeglądanie map

Aby zobaczyć listę skrótów stosowanych przez NISa należy wydać polecenie:

ypcat -x

ypcat to takze przydatne narzędzie do przeglądania map:

ypcat hosts.byname

sprawdzenie czy demon NIS oczekuje możemy wykonać następująco:

gateway:yp# rpcinfo -u 192.168.1.2 ypserv program 100004 wersja 1 gotowy i oczekuje program 100004 wersja 2 gotowy i oczekuje gateway:yp#

Bezpieczeństwo serwera NIS

NIS rozprowadza wiele istotnych danych dla działania jak np. plik haseł. Jeżeli intruz uzyska dostęp do niej, to może przy pomocy szybkiego programu do łamania haseł uzyskać dostęp do systemu. Należy więc zabezpieczać serwer NIS.

System możemy zabezpieczyć na dwa sposoby:

 • dzięki plikom /etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny

 • dzięki plikowi /etc/ypserv.securenets

Pierwszy sposób jest bardzo prosty, do znacznika ypserv dopisujemy w odpowiednich plikach (hosts.allow albo hosts.deny). Na przykład:

#/etc/hosts.allow ypserv: 192.168.1.2. #/etc/hosts.deny ypserv: ALL

Zabroni to dostępu do serwera wszystkim komputerom spoza sieci 192.168.1.2

Bezpieczeństwo oparte na pliku /etc/ypserv.securnets polega na określeniu które komputery mają mieć dostęp do serwera. Każda linia określa jeden komputer lub jedną sieć. Definicje rozpoczynamy od maski np. 255.255.255.0 (albo możemy określić po prostu host, który odpowiada masce 255.255.255.255) a następnie podajemy IP któremu udostępniamy dostęp np. 192.168.1.0.

#dopuszczamy 192.168.1.2 host 192.168.1.2 #dopuszczamy z sieci 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.0

Konfigurowanie klienta NIS

Aby komputer podłączył się do domeny NIS możemy polegać na ypbindzie, samodzielnie mu wskazać serwer NIS albo skorzystać z pomocy serwera DHCP. W pierwszym przypadku pozostawiamy pusty plik /etc/yp.conf, w drugim wpisujemy polecenie ypserver i podajemy nazwę domeny NIS.

# /etc/yp.conf ypserver firmowa

Oczywicie zamiast domenowej nazwy firma możesz użyć adresu numerycznego IP.

Ostatni przypadek wymaga odpowiedniej konfiguracji serwera DHCP. Jeżeli chcesz się więcej o tym dowiedzieć przejdź do lekcji poświęconej serwerowi DHCP

Powiniene następnie przetestować czy poprawnie podłączyłeś się do serwera. Wykonaj na przykład odczytanie mapy hosts.byname.

ypcat hosts.byname

Jeżeli pojawi się komunikat: Can’t bind to server which server domain to albo podano źle serwer NIS albo jest on nieosiągalny. W drugim przypadku użyj komendy ping a jeżeli jest osiągalny rpcinfo.

gateway:yp# rpcinfo -u 192.168.1.2 ypserv program 100004 wersja 1 gotowy i oczekuje program 100004 wersja 2 gotowy i oczekuje gateway:yp#

NIS i Debian

W Debianie w pliku /etc/defaultdomain można określić domyślną nazwę domeny NIS

Dodaj komentarz