Sposób Debiana na kompilację jądra

Aby skompilować jądro pod Debianem należy zainstalować pakiet źródłowy z wersją jądra, która nas interesuje oraz ewentualnie pakiety z łatami. Następnie kompilujemy jądro. Oprócz standardowej procedury (make config, make clean itp) można to samo przeprowadzić w prostszy sposób. Debian zawiera specjalny pakiet (kernel-package) pozwalający po wybraniu potrzebnych opcji na stworzenie pakietu z jądrem.

Należy mieć zainstalowane pakiety: binutils, bzip2, fileutils, libc-dev, gcc, make, libncurses-dev, kernel-package, bin86, fakeroot. Możesz je zainstalować od razu przy pomocy jednej komendy:

  apt-get install binutils bzip2 fileutils libc6-dev gcc make libncurses-dev kernel-package bin86 fakeroot 

Napierw oczywiście ustawiamy parametry przyszłego jądra jednym z naszych ulubionych sposobów (make menuconfig, make xconfig, make config) a następnie wydajemy polecenie:

 make-kpkg clean 

co powoduje wyczyszczenie kodu źródłowego z niepotrzebnych pozostałości po poprzedniej kompilacji. Teraz tylko piszemy:

make-kpkg --revision=numer_wersji_naszego_jądra kernel-image

I naciskamy Enter. Gdy program zakończy działanie będziemy mieli w katalogu /usr/src gotowy do instalacji pakiet z naszym jądrem. Przy kolejnej podwersji jądra zmienimy tylko numer przy parametrze –revision.

Następnie już tylko instalujemy pakiet poleceniem:

dpkg -i nazwa-naszego-pakietu

I możemy zrestartować maszynę.

Dodaj komentarz