Narzędzia wspomagające detekcję i konfigurację sprzętu

Narzędzia uniwersalne i charakterystyczne dla dystrybucji wspomagające detekcje i konfigurację sprzętu

Contents

Kompletne informacje o systemie

lshw

Komenda lshw pozwoli Ci przejrzeć kompletną listę urządzeń w systemie.

BIOS

Informacje zawarte w BIOSie możemy przejrzeć przy pomocy komendy dmidecode

[root@centos ~]# dmidecode
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.1 present.
48 structures occupying 1620 bytes.
Table at 0x000F1146.

Handle 0x0000, DMI type 0, 19 bytes
BIOS Information
Vendor: Compaq
Version: 686T5
Release Date: 06/30/98
Address: 0xE0000
Runtime Size: 128 kB
ROM Size: 256 kB
Characteristics:
ISA is supported
PCI is supported
PNP is supported
APM is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
ESCD support is available
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
EDD is supported
5.25"/360 kB floppy services are supported (int 13h)
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
AGP is supported
LS-120 boot is supported

Informacje o procesorze

x86info

Program wyświetla podstawowe informacje o procesorze (lub procesorach jeżeli mamy ich kilka). Przeznaczony jest dla wszystkich procesorów rodziny X86.

ziutus@terminal-3-67:~$ x86info
x86info v1.12b. Dave Jones 2001-2003
Feedback to <davej@redhat.com>.
Found 1 CPU
--------------------------------------------------------------------------
Family: 6 Model: 5 Stepping: 2 Type: 0 Brand: 0
CPU Model: Pentium II (Deschutes) [dB0] Original OEM
Instruction TLB: 4KB pages, 4-way associative, 32 entries
Instruction TLB: 4MB pages, fully associative, 2 entries
Data TLB: 4KB pages, 4-way associative, 64 entries
L2 unified cache:
Size: 512KB 4-way associative.
line size=32 bytes.
L1 Instruction cache:
Size: 16KB 4-way associative.
line size=32 bytes.
Data TLB: 4MB pages, 4-way associative, 8 entries
L1 Data cache:
Size: 16KB 4-way associative.
line size=32 bytes.
 

CPUInfo

Program cpuinfo pozwała za jednym zamachem zdobyć wiele informacji o procesorze, jego możliwościach i budowie. Wyświetla naprawdę wiele informacji. Przeznaczony jest dla procesorów Intel i AMD

ziutus@terminal-3-67:~$ cpuid
eax in eax ebx ecx edx
00000000 00000002 756e6547 6c65746e 49656e69
00000001 00000652 00000000 00000000 0183fbff
00000002 03020101 00000000 00000000 0c040843
Vendor ID: "GenuineIntel"; CPUID level 2
Intel-specific functions:
Version 00000652:
Type 0 - Original OEM
Family 6 - Pentium Pro
Model 5 - Pentium II Model 5/Xeon/Celeron
Stepping 2
Reserved 0

Feature flags 0183fbff:
FPU Floating Point Unit
VME Virtual 8086 Mode Enhancements
DE Debugging Extensions
PSE Page Size Extensions
TSC Time Stamp Counter
MSR Model Specific Registers
PAE Physical Address Extension
MCE Machine Check Exception
CX8 COMPXCHG8B Instruction
APIC On-chip Advanced Programmable Interrupt Controller present and enabled
SEP Fast System Call
MTRR Memory Type Range Registers
PGE PTE Global Flag
MCA Machine Check Architecture
CMOV Conditional Move and Compare Instructions
FGPAT Page Attribute Table
PSE-36 36-bit Page Size Extension
MMX MMX instruction set
FXSR Fast FP/MMX Streaming SIMD Extensions save/restore
TLB and cache info:
01: Instruction TLB: 4KB pages, 4-way set assoc, 32 entries
02: Instruction TLB: 4MB pages, 4-way set assoc, 2 entries
03: Data TLB: 4KB pages, 4-way set assoc, 64 entries
43: 2nd-level cache: 512KB, 4-way set assoc, 32 byte line size
08: 1st-level instruction cache: 16KB, 4-way set assoc, 32 byte line size
04: Data TLB: 4MB pages, 4-way set assoc, 8 entries
0c: 1st-level data cache: 16KB, 4-way set assoc, 32 byte line size

Urządzenia podłączone do magistrali PCI

Spis urządzeń wykrytych przez system poznamy przy pomocy polecenia lspci. Jest ono jednak trudne w analizie.

 

[root@centos ~]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 03) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 03) 00:0a.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 (rev 05) 00:0d.0 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 43) 00:0d.1 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 43) 00:0d.2 USB Controller: NEC Corporation USB 2.0 (rev 04) 00:14.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02) 00:14.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01) 00:14.2 USB Controller: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01) 00:14.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02) 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc 3D Rage Pro AGP 1X/2X (rev 5c)

Urządzenia podłączone do magistrali USB

Urządzenia podłączone do USB możesz przejrzeć używając polcenia lsusb:

[root@centos ~]# lsusb
Bus 001 Device 006: ID 1058:1021 Western Digital Technologies, Inc. Elements 2TB
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000

Karta graficzna i akcelerator graficzny

Najłatwiej ustawienia karty graficznej wykonać przy pomocy narzędzi dostarczonych przez producentów dystrybucji. W przypadku Mandrivy (dawnego Mandrake’a) należy skorzystać z programu drakconf i przy jego pomocy ustawić potrzebne parametry. Działa on w trybie graficznym, jak również w konsoli, i jest bardzo łatwy w użyciu.

Istnieje kilka ogólnie dostępnych narzędzi wspomagających ustawianie parametrów dla serwerów XFree86, (czyli właśnie oprogramowania wyświetlanego na monitorze). Pierwszy to XF86Setup (graficzny), drugi to xf86config. Są one jednak trudniejsze w obsłudze.

Powstanie dystrybucji działających z CD-Romów pozwala wykonać pewną sztuczkę, gdyż one same wykrywają potrzebne ustawienia. Otóż po uruchomieniu takiej dystrybucji i poprawnym wystartowaniu przez nie środowiska graficznego można je zainstalować na dysku twardym. Przykładem jest tutaj dystrybucja Knoppix, która jest oparta na Debianie unstable.

Karta muzyczna

Dystrybucje przyjazne użytkownikowi mają własne narzędzia tego typu: Mandriva (HardConf lub bezpośrednio wywoływany draksound), RedHat (SoundConf).

Niestety brak jest uniwersalnych narzędzi wspomagających wykrywanie karty muzycznej, należy samodzielnie załadować moduły jądra (chyba że kod ich obsługi jest bezpośrednio wkompilowany w nie) i podać im potrzebne parametry.

karta sieciowa

Użytkownicy dystrybucji user-friendy mają jednak do dyspozycji programy dostarczone przez producenta: NetConf (Redhat), HardConf a dokładniej drakconnect (Mandriva).

Tutaj też niestety brak uniwersalnego narzędzia do wykrywania rodzaju karty sieciowej.

Twarde dyski

Detekcja dysków twardych odbywa się automatycznie przez jądro Linuksa. Do ustawiania lub poprawiania parametrów pracy służy narzędzie hdparm.

CD-ROM

Tutaj jest podobnie jak z twardymi dyskami. Napędy CD-ROM są automatycznie wykrywane przez system. Można jednak zmieniać parametry jego pracy przy pomocy programu hdparm.

Sterowniki SCSI

Aby system obsługiwał urządzenia SCSI musi zostać włączona w jądrze obsługa urządzeń SCSI oraz konkretny sterownik dla urządzenia. Wtedy system współpracuje z nim już bezproblemowo. Jądra dostarczane z dystrybucją mają ją automatycznie włączoną dla wszystkich popularnych urządzeń (wyjątkiem są dystrybucje skierowane do zaawansowanego użytkownika).

Drukarki

W Linuksie mamy trzy systemu drukowania: lpr (najstarszy), LPRng oraz CUPS (który jest najnowocześniejszy).

Dystrybucje "User friendly" mają własne narzędzia wspomagające proces instalacji drukarek. W przypadku Mandrivy jest toprinterdrake.

System Cups można konfigurować z linii poleceń albo przy pomocy przeglądarki. Należy się wtedy połączyć z lokalnym komputerem na port 631.

Dodaj komentarz