PHP i autoload klass

W nowszych wersjach PHP występuje nowa funkcja odpowiedzialna za ładowanie klass spl_autoload_register(’function_name’) w przeciwienstwie do poczciwego __autoload(). Wobec tego aby móc znowu automatycznie ładować klasy należy stworzyć kod podobny do poniższego:

function my_autoload($class_name) {

        include "lib/class/$class_name".'.class.php';
}

spl_autoload_register('my_autoload');

Dodaj komentarz