Linux – konsola – tworzenie ISO z płyty w napędzie CD-ROM

Ostatnio ktoś mnie pytał jak stworzyć obraz iso z płyty, gdy w napędzie jest płyta ;). Nie ma prostszej rzeczy: 😉

dd if=/dev/cdrom of=/LINUX/CentOS/centos.iso bs=512
/LINUX/CentOS# mount -o loop -t auto centos.iso /mnt
/LINUX/CentOS# ls -l /mnt
razem 584
drwxr-xr-x 2 root root 522240 2008-06-23 18:57 CentOS
-rw-r--r-- 8 root root    212 2007-11-20 22:16 EULA
-rw-r--r-- 8 root root  18009 2007-11-20 22:16 GPL
drwxr-xr-x 4 root root   2048 2008-06-23 18:57 images
drwxr-xr-x 2 root root   2048 2008-06-23 18:53 isolinux
drwxr-xr-x 2 root root  12288 2008-06-15 19:49 NOTES
-rw-r--r-- 2  504  508    655 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-cs
-rw-r--r-- 2  504  508   1401 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-cs.html
-rw-r--r-- 2  504  508    839 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-de
-rw-r--r-- 2  504  508   1571 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-de.html
-rw-r--r-- 2  504  508    694 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-en
-rw-r--r-- 2  504  508   1367 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-en.html
-rw-r--r-- 2  504  508    694 2008-06-15 03:10 RELEASE-NOTES-en_US
-rw-r--r-- 2  504  508   1367 2008-06-15 03:10 RELEASE-NOTES-en_US.html
-rw-r--r-- 2  504  508    788 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-es
-rw-r--r-- 2  504  508   1619 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-es.html
-rw-r--r-- 2  504  508    852 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-fr
-rw-r--r-- 2  504  508   1641 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-fr.html
-rw-r--r-- 2  504  508    766 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-ja
-rw-r--r-- 2  504  508   1565 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-ja.html
-rw-r--r-- 2  504  508    706 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-nl
-rw-r--r-- 2  504  508   1433 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-nl.html
-rw-r--r-- 2  504  508    752 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-pt_BR
-rw-r--r-- 2  504  508   1480 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-pt_BR.html
-rw-r--r-- 2  504  508    801 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-ro
-rw-r--r-- 2  504  508   1473 2008-06-15 03:09 RELEASE-NOTES-ro.html
drwxr-xr-x 2 root root   2048 2008-06-23 18:47 repodata
-rw-r--r-- 8  504  508   1512 2008-06-15 00:32 RPM-GPG-KEY-beta
-rw-r--r-- 2  504  508   1504 2008-06-15 00:32 RPM-GPG-KEY-CentOS-5
-r--r--r-- 1 root root   7048 2008-06-23 18:57 TRANS.TBL

Dodaj komentarz