Linux – LVM – odzyskiwanie skasowanych LV

Wczoraj przez pomyłkę (no dobra, nie doczytałem dokumentacji, chciałem być mądrzejszy) usunąłem wszystkie LV z jednego volumenu grup (i było  to bardzo szybkie usuwanie 😉 ). No dobra, ale jak cofnąć ten ruch? lvscan nie zadziałał.

Na szczęście system automatycznie robił backup danych :D. W katalogu /etc/lvm/ znajdują się nastepujące katalogi:

[root@centos lvm]# ls -l
total 48
drwx------ 2 root root  4096 Aug  3 22:52 archive
drwx------ 2 root root  4096 Aug  3 22:52 backup
drwx------ 2 root root  4096 Aug  3 22:56 cache
-rw-r--r-- 1 root root 19065 May 13 19:36 lvm.conf

W katalogu archive znajdziesz pliki zawierające informacje o poszczególnych volumenach grup przed zmianami.

[root@centos archive]# ls -ltr datavg3*  | tail -n 3
-rw------- 1 root root 3013 Aug  3 20:00 datavg3_00022.vg
-rw------- 1 root root 4947 Aug  3 22:52 datavg3_00025.vg
-rw------- 1 root root 2166 Aug  3 22:52 datavg3_00024.vg

I aby odzyskać dane korzystamy z komendy vgcfgrestore -f file vg_name:

vgcfgrestore -f /lvm/archive/datavg3_00022.vg datavg3

I potrzeby jest reboot by udev zobaczył nowe urządzenia, pewnie jest lepszy sposób ale go nie znam :/

Dodaj komentarz