SVN: ignorowanie elementów, np. katalogów

Kolejnym z etapów poznawania SVN-a jest określenie, że niektóre katalogi, podkatalogi lub pliki w katalogu repozytirum należy ignorować. Na przykład mamy sytuacje, że w cache tworzą się nam pliki i svn marudzi:

$ svn status
?       cache/www.linuxexpert.pl/templates_c/%%inc_left_not_logged.tpl.php
?       cache/www.linuxexpert.pl/templates_c/%%inc_right.tpl.php

Ignorowanie robimy przez dodanie własności svn:ignore, np:

svn propset svn:ignore '*’ templates_c/

Następnie wprowadzamy zmianę w do SVN-a:

svn ci -m 'ignorowanie podkatalogow w katalogu cache’
Wysyłanie       www.linuxexpert.pl/templates_c

I od tej chwili:

$ svn status
$

Mała rzecz a cieszy…

Dodaj komentarz