SVN: dostęp do zewnętrznych repozytoriów przez WWW a przez ssh

Uruchomiłem sobie dla mojej witryny svn-a oraz postanowiłem przerzucić sie z testowania wszystkiego na lokalnym WWW (lapek) na domenę zewnętrzną. Skonfigurowałem sobie skrypt do automatycznego kopiowania danych z svn-a do poddomeny i pojawił się problem. Otóż o ile pobieranie danych z zewnętrznego svn-a (z moim własnym, małym frameworkiem bazodanowym) przez ssh na własnym lapku jest proste, to korzystanie z zewnętrznego skryptu na hostingu może być problematyczne. Musiałem udostępnić anonimowy dostęp przez WWW.

Zapamiętać: ssh nadaje się na synchronizację na domowe komputery, należy jednak udostępniać dla niektórych projektów anonimowe dostępy przez WWW…

Dodaj komentarz