Bash: liczby losowe

W zmiennej RANDOM Bash trzyma zmienną z zakresu 0-32767:

$echo $RANDOM
17152
$ echo $RANDOM
15361

Jeżeli chcemy uzyskać wartość z  zakresu 0 jakaś liczba, np. 100, musimy zastosować drobne sztuczki:

$ let R=$RANDOM%100; echo $R
90
$ let R=$RANDOM%100; echo $R
16

Jeżeli natomiast chcemy liczbę z zakresu np. 20 – 120 musimy wylosować liczbę z z zakresu 0-100 i dodać do niej dolną granicę czyli 20:

$ let R=$RANDOM%100+20; echo $R
98
$ let R=$RANDOM%100+20; echo $R
117

Dodaj komentarz