Bash – zamiast dużej ilości echo

Każdy skrypt potrzebuje jakieś funkcji opisującej  działanie skryptu. Przeważnie umieszczamy w niej dużo echo aby wyświetlić linie z informacjami. Jest jednak inna możliwość, użycie cat i EOF (albo innego znacznika, ważne ze określa początek i koniec tekstu, zwyczajowo jest to EOF – End Of File). Przykład:

function usage() {

cat << EOF
usage: $0 options

description of option 1 - default: $DEFAULT1
It is nice way to create easy long description...

EOF
}

Dodaj komentarz