Linux – konsola – zmiana klawiatury

Zdarzało Ci się mieć problem po połączeniu do terminala, że była domyśle inna klawiatura niż US i musiałeś zgadywać jaka kombinacja odpowiada ża @,$ czy /? Od tej pory nie musisz się uczyć tego na pamięć ;). Wystarczy użyć komendy „loadkeys us”…

Dodaj komentarz