Linux: portmap – jak sprawdzić co działa na zdalnym hoście?

Jak sprawdzić co udostępnia nam portmap portmap na zdalnym hoście?

[root@centos fun]# rpcinfo -p 192.168.10.52
  program wer. proto  port
  100000  2  tcp  111 portmapper
  100000  2  udp  111 portmapper
  100024  1  udp  1014 status
  100024  1  tcp  1017 status
  100011  1  udp  693 rquotad
  100011  2  udp  693 rquotad
  100011  1  tcp  696 rquotad
  100011  2  tcp  696 rquotad
  100003  2  udp  2049 nfs
  100003  3  udp  2049 nfs
  100003  4  udp  2049 nfs
  100021  1  udp 53263 nlockmgr
  100021  3  udp 53263 nlockmgr
  100021  4  udp 53263 nlockmgr
  100003  2  tcp  2049 nfs
  100003  3  tcp  2049 nfs
  100003  4  tcp  2049 nfs
  100021  1  tcp 45243 nlockmgr
  100021  3  tcp 45243 nlockmgr
  100021  4  tcp 45243 nlockmgr
  100005  1  udp  739 mountd
  100005  1  tcp  742 mountd
  100005  2  udp  739 mountd
  100005  2  tcp  742 mountd
  100005  3  udp  739 mountd
  100005  3  tcp  742 mountd

Dodaj komentarz