sudo -i i bycie root-em

Zawsze, na systemie Ubuntu, używałem komendy sudo su – by zostać root-em, jednak ostatnio zobaczyłem prostszy sposób: sudo -i:

$ sudo -i
[sudo] password for user:
root@ubuntu:~# whoami
root

Dodaj komentarz