libvirt: qemu i VNC

Więszkość z nas zaczyna używać wirtualizacji w następujący sposób: serwer wirtualizujący oraz urządzenia zdalne, które pozwalają się połączyć do serwera wirtualizującego (laptop, netbook itp). W związku z tym należy przekonfigurować zasady dostępu do VNC aby można było łączyć się zdalnie.
Zmieniamy więc plik /etc/libvirt/qemu.conf:

# VNC is configured to listen on 127.0.0.1 by default.
# To make it listen on all public interfaces, uncomment
# this next option.
#
# NB, strong recommendation to enable TLS + x509 certificate
# verification when allowing public access
#
vnc_listen = "0.0.0.0"

Restartujemy libvirt:

oot@virtbase1:/etc/libvirt# restart libvirt-bin
libvirt-bin start/running, process 18561

Teraz po uruchomieniu nowej virtualnej maszyny powinna ona mieć sesje VNC dostępną dla wszystkich:

root@virtbase1:/etc/libvirt# netstat -nlpt | grep qemu
tcp    0   0 0.0.0.0:5901      0.0.0.0:*        LISTEN   18487/qemu   

Dodaj komentarz