Firefox i cache w ramdisku

Niektórzy są paranoikami, niektórzy chcieliby nimi być (ze względu na standardy bezpieczeństwa przez nich stosowanych). Dla nich wszystkich porada jak uruchamiać Firefox-a, który trzyma cache w ramdysku, czyli za każdym uruchomieniem na pusty cache.

1. W systemie ustaw: /etc/rc.local

test -d /var/ramdisk/ramdisk0 || mkdir -p /var/ramdisk/ramdisk0
mke2fs -m 0 /dev/ram0
mount /dev/ram9 /var/ramdisk/ramdisk0
chmod 1777 /var/ramdisk/ramdisk0/

2. Ustawienia Firefox-a

Ustaw browser.cache.disk.parent_directory na /var/ramdisk/ramdisk0/

3. Zrestartuj Firefox-a
4. Wynik końcowy:

root@ubuntu:/etc# ls -l /var/ramdisk/ramdisk0/
total 4
drwxr-xr-x 2 user user 4096 2011-08-07 01:33 Cache

Dodaj komentarz