Procedura aktualizacji AIX-a

Contents

Uniknięnie problemów

Wyczyść instalację:

installp -C

Zrob „commit” na wszystkich pakietach, pozwoli to łatwo wrócić do poprzedniej wersji:

installp -c "all"

Aktualizacja AIX-a, procedura

Korzystając z smitty:

smitty update_all

lub z linii poleceń:

install_all_updates -d Device

Czynności poinstalacyjne

oslevel -f

Sprawdzanie poprawnosci instalacji:

oslevel -s
lppchk -vm3 # 
instfix -i | egrep "TL|ML|SP"

Rozwiązywanie problemów

Będzie uzupełnione.

Zrobiłem aktualizację do AIX-a 6.1 TL7 SP1 i co? oslevel dalej pokazywał złą wersję. Jak znaleźć winowajcę?

[test_lpar1:root:/NIM:] oslevel -r -l 6100-07
Fileset                 Actual Level      Recommended ML
-----------------------------------------------------------------------------
Java6.sdk                6.0.0.200       6.0.0.280   

Ciekawe Linki

http://it.toolbox.com/wiki/index.php/Patch_management_in_AIX

Dodaj komentarz