AIX: Storage – mirror pools

Przeglądałem ostatnio opcje dla tworzenia wolumenów grup i po raz kolejny doszedłem do tematu: mirror pools. Standardowym problemem dla mnie jest określenie która kopia jest na których dyskach. Niestety temat ten zarezrwowany jest dla: scalable volumen group więc wróce do niego później.

Dodaj komentarz