Bash: analiza parametrów przekazanych do skryptu

Poniższy skrypt pokazuje jak można w bardzo szybki a zarazem elegancki sposób analizować parametry podane do skryptu bashowego. Dla przypomnienia $# zawiera liczbę argumentów przekazanych do skryptu.

#! /bin/bash

while [ $# -gt 0 ];
do
case $1 in
-h|--help) shift; echo "Now I will show you the HELP";;
-s|--step) shift; STEP=$1; echo "Step $STEP"; shift;;
*) echo "Wrong option $1"; exit 1;
esac
done;

exit 0

Dodaj komentarz