Archiwum kategorii: AIX

AIX – przenoszenie / kopiowanie LV między VG

1. Najpierw odmountuj filesystem:

# cplv -y cplv -v test2_vg fslv00
0516-741 cplv: Source logical volume fslv00 is open.
    Unmount file system on this logical volume.
# umount /data/testfs

2. Skopiuj LV

# cplv -y cplv -v test2_vg fslv00
cplv: Logical volume fslv00 successfully copied to cplv .

3. Jeżeli chcesz stworzyć kopie, zmodyfikuj plik /etc/filesystems dodając nowy wpis, Jeżeli chcesz przenieść edytuj istniejący wpis.

/data/testfs2:
    dev       = /dev/cplv
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/loglv01
    mount      = true
    account     = false

4. Sprawdz system plików

 fsck –p /dev/cplv

5. Zamontuj nowy system plików 😉

# mount /data/testfs2

Możliwe problemy:
* jeżeli to nowe VG musisz stworzyć jfs2log,

VIOS – backup logicznych i wirtualnych danych konfiguracyjnych – viosbr

Na wczorajszym szkoleniu poznałem nową komendę pozwalającą wykonywać backup danych dotyczących ustawień VIO – viosbr. Komenda weszła do VIO wraz z jednym z ostatnich aktualizacji (update). Z tego co słyszałem nie zawsze działa jak byśmy oczekiwali (na problemy z SEA) ale mapowanie wirtualnych urządzeń SCSI zapisuje poprawnie :D. Jedną z promowanych strategii backupów jest wykonywanie backupów VIOS przy pomocy mksysb po każdej zmianie konfiguracji sieci a mapowanie dysków można zapisywać właśnie dzięki viosbr.

Link do strony z opisem komendy: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/powersys/v3r1m5/index.jsp?topic=/iphcg/viosbr.htm

AIX VIO – bezpieczeństwo – sprawdzanie logów

Krótka lekcja na temat VIO. Dwie komendy pozwalające monitorować system:

lsgcl – przeglądanie zawartosci gcl (global command log)
lsfailedlogin – lista nieudanych logowań do systemu.

Należy pamiętać że syslog nie jest konfigurowalny na VIO, więc należy obmyśleć sposób automatycznego przeglądania i analizowania wpisów w nim zawartych…
Komendę viosecure omówię kiedy indziej…

AIX: porządki na dyskach

Czasem trzeba posprzątać na dyskach, okazuje się że mirrory są źle zrobione albo ze względów wydajnościowych trzeba inaczej rozłożyć pp. Oczywiście możemy tutaj wykorzystać komende migratelp. Może tutaj przydać się prosty skrypt:

#!/bin/ksh

integer i=1 # counter for lp
integer b=2   # counter for pp
integer end=255 #last lp to move

while ((i <= $end));
do
 print "moving logical partition $i " ;
 migratelp samba_lv/$i/1 hdisk4/$b ;
 migratelp samba_lv/$i/2 hdisk5/$b ; 
 
 (( i = i + 1)) ;
 (( b = b + 1)) ;
done

Dla przypomnienia migratelp ma następującą składnie: migratelp logical_volumen/LP number/Mirror PVNAME(hdiskxx)/PPOn_disk