OpenWRT: Instalacja Dropbox-a

Dropbox pozwała trzymać pliki w chmurze. Jak tego używać na OpenWRT?

Contents

Wymagania wstępne

1 MB wolnej przestrzeni na extroot albo flash-u.

instalacja pakietów oraz skryptu

root@lokaj:~/svn$ opkg update
root@lokaj:~/svn$ opkg install bash curl coreutils-stat

Ściągamy skrypt:

root@lokaj:~$ curl -k https://raw.github.com/andreafabrizi/Dropbox-Uploader/master/dropbox_uploader.sh > dropbox_uploader.sh
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 22073 100 22073  0   0 27451   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 32652
root@lokaj:~$ chmod 755 dropbox_uploader.sh

Włączamy akceptację certyfikatów:

root@lokaj:~$ sed -i 's/#CURL_ACCEPT_CERTIFICATES/CURL_ACCEPT_CERTIFICATES/' dropbox_uploader.sh

Dodanie nowej aplikacji na dropboxie

Wchodzimy na stronę https://www.dropbox.com/developers/apply?cont=/developers/apps, akceptujemy warunki licencji i tworzymy nową aplikację.

Uruchamiamy skrypt

root@lokaj:~$ ./dropbox_uploader.sh

 This is the first time you run this script.
 Please open this URL from your Browser, and access using your account:

 -> https://www2.dropbox.com/developers/apps

 If you haven't already done, click "Create an App" and fill in the
 form with the following data:

 App name: MyUploaderXXXXX
 Description: What do you want...
 Access level: App folder or Full Dropbox

 Now, click on the "Create" button.

 When your new App is successfully created, please type the
 App Key, App Secret and the Access level:

 # App key: XXXXXXXXX
 # App secret: XXXXXXXX
 # Access level you have chosen, App folder or Full Dropbox [a/f]: f

 > App key is XXXXXXX, App secret is XXXXXXX and Access level is Full Dropbox, it's ok? [y/n]y

 > Token request... OK

 Please visit this URL from your Browser, and allow Dropbox Uploader
 to access your DropBox account:

 --> https://www2.dropbox.com/1/oauth/authorize?oauth_token=XXXXXX

Press enter when done...

 > Access Token request... OK

 Setup completed!

Testy

root@lokaj:~$ ./dropbox_uploader.sh list
 > Listing "/"... DONE
 [D] Camera Uploads
 [D] ebooks
 [D] ebooks_IT
 [F] Getting Started.pdf
 [D] Linux
 [D] Photos
 [D] Public

Dodaj komentarz