Archiwum kategorii: Narzędzia administratora

Linux: sposoby synchronizacji katalogów na różnych serwerach

Cóż, wszyscy wiedzą, że najlepszym (i jedynym słusznym) sposobem symchronizacji katalogów i ich zawartości jest rsync ale niestety nie zawsze jest on dostępny (albo dozwolony). Co w takiej sytuacji?

1. sshfs – fajny soft, w którym zdalny katalog może być widoczny jako lokalny (mechanizm fuser), przykładowo:

root@user:/mnt# sshfs -o idmap=user ziutus@linuxexpert.pl:/home/ziutus/public_html/unix4you.net/packages.unix4you.net /mnt/linuxexpert.pl/packages.unix4you.net/
The authenticity of host 'linuxexpert.pl (188.40.35.81)' can't be established.
RSA key fingerprint is 85:1f:5d:ca:db:29:f8:3e:01:95:14:cf:fa:7e:8b:4b.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
ziutus@linuxexpert.pl's password: 

root@user:/mnt/linuxexpert.pl/packages.unix4you.net# mount | grep linuxexpert.pl
ziutus@linuxexpert.pl:/home/ziutus/public_html/unix4you.net/packages.unix4you.net on /mnt/linuxexpert.pl/packages.unix4you.net type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,max_read=65536)

2. Napisałem prosty skrypt (wersja alfa ale dla mnie działa 😉 ), który porównuje lokalny i zdalny katalog i wysyła na zdalny katalog różnice, dostepny tutaj (na razie tylko pakiet deb).

Firefox i RAMdisk + launcher

Cóż, jak napisałem wcześniej, mój Firefox korzysta z RAMDysk-u czyli po każdym restarcie systemu cache jest tworzony na nowo. Własnie, po każdym restarcie a ja tak często nie lubie restartować latoptopa bo jestem leniwy. Należało więc sprawić aby cache był czyszczony zawsze, gdy tylko Firefox jest uruchamiany, rozwiązaniem okazał się luncher w Gnomie oraz prosty skrypt:

 
#! /bin/bash

ISRUN=`ps -ef | grep -i firefox | grep -v grep | wc -l`
RAMDISK=/var/ramdisk/ramdisk0/Cache
test -d $RAMDISK && rm -rf $RAMDISK/*
firefox %u &
exit 0