Linux: vi – numerowanie linii

Cóż, każdy kto choć trochę używa edytora vi natyka się na problem: jak pokazać numery linii. Otóż należy użyć wtedy komendy:

:set number

Jeżeli chcemy wyłączyć numerowanie (np. by się łatwiej gdzieś kopiowało), wywołujemy:

:set nonumber

Prawda że proste i intuicyjne? 😉

Dodaj komentarz