Dyski twarde, dyskietki i CD-Romy – mountowanie urządzeń

Linux ma specyficzną filozofię pracy z urządzeniami. W przeciwieństwie do starszych wersji Windowsa umożliwia podmountowanie partycji dysku, CD-Romu czy innego urządzenia w dowolne miejsce drzewa katalogu.

Mało tego, to samo urządzenie można podmountować w kilka miejsc! Aby to było możliwe istnieje specjalny katalog z urządzeniami /dev. W nim znajdują się linki do urządzeń natomiast dołączenie urządzenia w dane miejsce drzewa katalogów odbywa się dzięki poleceniu mount.

Jego składania jest następująca:

mount -t system_plików urządzenie miejsce_w_drzewie_katalogów

Standardowe urządzenia w katalogu /dev

/dev/fdx Stacja dyskietek, gdzie x oznacza numer urządzenia; np. /dev/fd0 oznacza pierwszą stacje dyskietek.
/dev/hdxy

Urządzenie typu IDE, x oznacza numer urządzenia, y numer partycji. numery urządzenia to:

  • hda – pierwsze urządzenie, pierwsza taśma (primary master)
  • hdb – pierwsze urządzenie, pierwsza taśma (secendary master)
  • hdc – drugie urządzenie, druga taśma (primary slave)
  • hdd – drugie urządzenie, druga taśma (secenadry slave)

     

 

/dev/sdxy urządzenia typu SCSI, x (litera) oznacza numer urządzenia, y (liczba) numer partycji, np. /dev/sda1 oznacza pierwszą partycję pierwszego dysku SCSI, a /dev/sdc4 czwartą partycję na 3 dysku SCSI.

Informacje o już zamountowanych systemach uzyskasz dzięki poleceniu mount wydanemu bez parametrów:

terminal-3-67:/data1/www/webedytor.ziutus.com/www/htdocs# mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro,usrquota,grpquota)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda3 on /data1 type ext3 (rw)
/dev/hda4 on /data2 type ext3 (rw)

Jeżeli potrzebujesz zmienić opcje zamountowanego już systemu plików możesz przemountować taki system dzięki opcji -o remount. Przypuśćmy, że chcesz zwiększyć bezpieczeństwo systemu dzięki zamountowaniu partycji /dev/hda3 z poprzedniego listingu z opcjami nodev, noexec, nosuid:

terminal-3-67:/# mount /dev/hda3 -o remount,noexec,nosuid,nodev
terminal-3-67:/data1/www/webedytor.ziutus.com/www/htdocs# mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro,usrquota,grpquota)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda3 on /data1 type ext3 (rw,noexec,nosuid,nodev)
/dev/hda4 on /data2 type ext3 (rw)

Contents

Odmountowanie urządzeń lub partycji

Odmountowanie partycji czy urządzenia odbywa się przez wydanie polecenia umount nazwa_urzadzenia

W przypadku koniecznosci szybkiego odmountowania partycji możemy użyć przełącznika -f np.

umount -f  /dev/hda3

Dodaj komentarz