Adamantix i weryfikacja pakietów

Jak zweryfikować pakiety w dystrybucji Adamantix?

Contents

debsig-verify

Pakiety instalujemy z wielu miejsc w sieci i rzadko możemy sprawdzić czy przypadkiem na publicznych serwerach nie dokonano podmiany pakietów. Z pomocą przychodzi nam jednak pakiet i program o nazwie debsig-verify pozwalający sprawdzić oryginalność pakietu.

Użycie programu jest bardzo proste, jako parametr podajemy nazwę interesującego nas pakietu. Jeżeli wszystko przebiega poprawnie zobaczymy komunikat jak na poniższym przykładzie:

(none):/var/cache/apt/archives# debsig-verify whois_4.5.25-2_i386.deb
debsig: Verified package from `Debian GNU Project' (Adamantix)

Jeżeli natomiast pakiet nie ma podpisu (np. jest z Debiania i nie ma odpowiednika w Adamantiksie lub jest podmieniony) komunikat będzie inny:

(none):/var/cache/apt/archives# debsig-verify wajig_0.3.5-3_all.deb
debsig: Origin Signature check failed. This deb might not be signed.

Przyjemnym efektem posiadania tego pakietu jest możliwość sprawdzenia w czasie instalacji oprogramowania autentyczności pakietu.

(none):/var/cache/apt/archives# apt-get install debsums
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
 libdigest-md5-perl
The following NEW packages will be installed:
 debsums libdigest-md5-perl
0 packages upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 33.8kB of archives. After unpacking 213kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://www.szczepanek.de stable/main libdigest-md5-perl 2.13-2.2 [22.5kB]
Get:2 http://www.szczepanek.de stable/main debsums 2.0.2.2 [11.3kB]
Fetched 33.8kB in 0s (63.5kB/s)
E: /var/cache/apt/archives/libdigest-md5-perl_2.13-2.2_i386.deb not a valid DEB package.
Authenticating /var/cache/apt/archives/libdigest-md5-perl_2.13-2.2_i386.deb ...
passed
Selecting previously deselected package libdigest-md5-perl.
(Reading database ... 14852 files and directories currently installed.)
Unpacking libdigest-md5-perl (from .../libdigest-md5-perl_2.13-2.2_i386.deb) ...
Authenticating /var/cache/apt/archives/debsums_2.0.2.2_all.deb ...
passed
Selecting previously deselected package debsums.
Unpacking debsums (from .../debsums_2.0.2.2_all.deb) ...
Setting up libdigest-md5-perl (2.13-2.2) ...

Setting up debsums (2.0.2.2) ...

debsums

Jak jednak sprawdzić czy programy z zainstalowanych już pakietów nie zostały podmienione? Możemy w takich przypadkach wykorzystać inny program o nazwie debsums. Wszystkie pakiety Adamantiksa posiadają sumy kontrole md5, dzięki którym możesz sprawdzić autentyczność oprogramowania.

Jeżeli chcemy sprawdzić autentyczność oprogramowania wydajemy polecenie debsums nazwa_pakietu np.

(none):/var/lib/dpkg/info# debsums ssh
usr/bin/ssh                                  OK
usr/bin/scp                                  OK
usr/bin/ssh-add                                OK
usr/bin/ssh-agent                               OK
usr/bin/ssh-keygen                              OK
usr/bin/ssh-keyscan                              OK
usr/bin/sftp                                 OK
usr/bin/ssh-copy-id                              OK
usr/sbin/sshd                                 OK
usr/lib/ssh-keysign                              OK
usr/lib/sftp-server                              OK
usr/share/man/man1/scp.1.gz                          OK
usr/share/man/man1/ssh-agent.1.gz                       OK
usr/share/man/man1/ssh-keygen.1.gz                      OK
usr/share/man/man1/ssh-keyscan.1.gz                      OK
usr/share/man/man1/sftp.1.gz                         OK
usr/share/man/man1/ssh-copy-id.1.gz                      OK
usr/share/man/man1/ssh.1.gz                          OK
usr/share/man/man1/ssh-add.1.gz                        OK
usr/share/man/man8/ssh-keysign.8.gz                      OK
usr/share/man/man8/sshd.8.gz                         OK
usr/share/man/man8/sftp-server.8.gz                      OK
usr/share/man/man5/ssh_config.5.gz                      OK
usr/share/man/man5/sshd_config.5.gz                      OK
usr/share/doc/ssh/README                           OK
usr/share/doc/ssh/changelog.gz                        OK
usr/share/doc/ssh/copyright                          OK
usr/share/doc/ssh/RFC.gz                           OK
usr/share/doc/ssh/OVERVIEW.gz                         OK
usr/share/doc/ssh/README.Debian.gz                      OK
usr/share/doc/ssh/changelog.Debian.gz                     OK

Dodaj komentarz