OpenWrt oraz Linksys wrt160NL – instalacja z wykorzystaniem konsoli szeregowej

Contents

Wymagania

* Musisz mieć możliwość pracy przez konsole szeregową do tego router-a. Ja taką mam :).

Przygotowania

* Ściągnij plik z obrazem ze strony openwrt.org albo eko.one.pl i nazwij go code.bin (by było łatwiej wpisywać nazwy później)
* Windows7: Włącz klienta tftp (Panel Sterowania -> Programy -> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows -> Klient tftp )
* Zainstaluj program do połączeń szeregowych (nawet putty ma taką opcje!), będziesz się łączył z następującymi parametrami: 115200 8n1)
* WRT160NL domyślnie będzie miał server tftpd na adresie 192.168.1.1, podłącz kablem sieciowym swojego laptopa (klienta) do tej samej podsieci i nadaj mu adres z tej podsieci np. 192.168.1.2.

Procedura

* wyłącz router,
* włącz router i wstrzymaj normalny proces uruchamiania, powinieneś zobaczyć coś podobnego do:

Hit any key to stop autoboot:  0
ar7100>

* wykonaj komendę upgrade code.bin

ar7100> upgrade code.bin
 check link duplex:Full/speed:100
dup 1 speed 100
Tftpd start listening on port[69]!
Load address: 0x80060000

* na Windowsie wykonaj polecenie:

C:\Users\ziutus\Downloads\ziutus>tftp -i 192.168.1.1 PUT code.bin

W efekcie powinieneś zobaczyć na konsoli router-a:

Receiving firmware [code.bin] from [192.168.1.2]
Write File : CODE.BIN
#

Current Code Pattern:NL16 , Upgrade Code Pattern:NL16

A na konsoli Windowsowej:

C:\Users\ziutus\Downloads\ziutus>tftp -i 192.168.1.1 PUT code.bin
Przesłano pomyślnie: bajtów: 6881312 w 3 s, bajtów/s: 2293770

Proces instalacji będzie biegł a na końcu ujrzysz:

Copy to Flash... write addr: bf040000
done

Teraz możesz uruchomić system:

ar7100> go
## Booting WRT160NL ...
Application code length 0x00690000
CRC OK

I system jest zainstalowany!

Stworzone na podstawie:

Dodaj komentarz