AIX: HMC – na jakiej maszynie znajduje się lpar?

Bardzo przydatną komendą w przypadku korzystania z HMC w trybie tekstowym (tak, lubie udawać że potrafie pisać skrypty) jest lssyscfg. W przypadku przeglądania cech lpar-a pojawia się jednak problem, trzeba podać na jakiej maszynie znajduje się dany lpar :/. Jak to znależć? Wystarczą 2 proste pętle:

for MACHINE in `lssyscfg -r sys -F "name"`; do lssyscfg -r lpar -m $MACHINE -F "name" | while read LPAR; do echo "$MACHINE;$LPAR"; done; done

Powyższe polecenia pozwala stworzyć listę w formacie CSV. Prosty grep i cut pozwalają wydobyć poszukiwaną informację:

for MACHINE in `lssyscfg -r sys -F "name"`; do lssyscfg -r lpar -m $MACHINE -F "name" | while read LPAR; do echo "$MACHINE;$LPAR;"; done; done | grep "Szukany_LPAR" | cut -d ";" -f 1

Dodaj komentarz