Jak sprawdzić wersję OpenWrt?

W przypadku standartowego Linuksa moglibyśmy użyć polecenia lsb_release. Jednak w przypadku OpenWrt, gdzie liczy się każdy MB, tego zrobić nie możemy. Musimy więc sprawdzać czy istnieją pliki charakterystyczne dla OpenWrt i jakie informacje one zawierają:

root@lokaj:/etc$ cat openwrt_version
r33081
root@lokaj:/etc$ cat openwrt_release
DISTRIB_ID="OpenWrt"
DISTRIB_RELEASE="10.03.x Snapshot"
DISTRIB_REVISION="r33081"
DISTRIB_CODENAME="backfire"
DISTRIB_TARGET="ar71xx"
DISTRIB_DESCRIPTION="OpenWrt Backfire r33081"

Dodaj komentarz