SWAP – partycja wymiany

Contents

SWAP i NFS

NIe można użyć partycji typu NFS (Network File System)

Tworzenie pliku SWAP

Najpierw tworzymy plik, ogólna postać polecenia to:

dd if=/dev/zero of=filename bs=blocksie count=number

Następnie tworzymy partycję wymiany:

mkswap filename

I włączamy swap:

swapon filename

Dodaj komentarz