Qemu 0.6.1 – wirtualny komputer w prosty sposób

Qemu to emulator maszyny typu PC. Swą popularność zawdzięcza prostocie instalacji i obsługi.

Contents

Instalacja

Qemu dostępny jest w postaci pakietów w większości dystrybucji. Najnowszą wersję programu można również pobrać ze strony domowej projektu. Na stronie znajduje się również kilka plikopartycji z gotowymi do użycia systemami operacyjnymi.

W przypadku użycia dystrybucji Mandrake wystarczy wydać polecenie:

urpmi qemu

Albo skorzystać z menadżera pakietów rpmdrake.

Tworzenie plikopartycji

Do stworzenia plikopartycji użyjemy programu dd. Program ten służy do kopiowania bitowego, by natomiast użyjemy go w prostszym wariancie, czyli do stworzenia pustego pliku.

$ dd of=/systemy_wirtualne/debian/debian.img bs=1024 seek=7000000 count=0

Znaczenie opcji użytych w poleceniu: dd – nazwa użytego programu, czyli 'dd’ of=/systemy_wirtualne/debian/debian.img – określamy położenie i nazwę generowanego pliku. Zawsze należy podać rozszerzenie .img bs=1024 – ile bajtów odczytuje i zapisuje naraz (przyspiesza tworzenie pliku). seek=7000000 – ilość bloków pominiętych przy kopiowaniu (u nas praktycznie wielkość pliku), count=0 – kopiuje 0 bloków z wejścia (czyli nic nie czyta).

[ziutus@localhost lib]$ ls -l /wirtualne_systemy/debian
razem 177680
-rw-r--r--  1 root root 7168000000 sie  9 08:31 debian.img
[ziutus@localhost lib]$

Instalacja systemu na plikopartycji

Systemy przeważnie instalujemy z płyty CD. Uruchamiamy więc qemu wskazując jako dysk twardy (przełącznik -hda) naszą plikopartycję, a jako CDROM fizyczny cdrom (przełącznik -cdrom), zażądamy również aby wirtualny komputer zabutował się z CDROMu (przełącznik -boot d), ostatni parametr to wielkość pamięci fizycznej, którą udostępnimy programowi.

qemu -hda /systemy_wirtualne/debian/debian.img -cdrom /dev/cdrom -boot d -m 1024

Praca z systemem zainstalowanym na plikopartycji

qemu -hda /systemy_wirtualne/debian/debian.img  -boot c -m 1024

Wady i zalety programu

Zalety:

  • Prostota instalacji i użytkowania programu

Wady:

  • Wolne działanie programu

Nasza ocena

Program można wykorzystać bardziej jako ciekawostkę i system testowy niż system produkcyjny. Niestety, inne projekty znacznie wydajniej pracują.

Dodaj komentarz