Spis poleceń konsolowych przydatnych w pracy administratora

Contents

Administracja użytkownikami i grupami

komenda

Efekt lub cel

adduser

Dodanie nowego użytkownika

useradd

Dodanie nowego użytkownika

userdel

Usunięcie użytkownika

usermod

Zmiana ustawień użytkownika (ważne opcje -L blokada konta, -U odblokowanie konta)

groupadd

Dodanie nowej grupy użytkowników

groupdel

Usunięcie grupy użytkowników

groupmod

Zmiana ustawień dotyczących grupy

chfn

Zmiana danych wyświetlanych przez polecenie finger

 

Zarządzanie procesami

komenda

Efekt lub cel

top

Interaktywne narzędzie do obserwowania procesów

ps

Wypisanie informacji o aktualnych procesach

kill

Zabicie procesu o podanym pid

killall

Zabicie wszystkich procesów o danej nazwie

killall5

Zabicie wszystkich procesów

nice

Rozpoczęcie wykonywania procesu z odpowiednim priorytetem

renice

Zmiana priorytetu wykonywanego już procesu

at

Wykonanie zadania (programu) o wyznaczonym czasie

atq

Wyświetlenie informacji o zadaniach do wykonanych zdefiniowanych poleceniem at

crontab

Administrowanie plikiem zarządzającym cron-em czyli programem do cyklicznego wykonywania zadań

Dodaj komentarz