PHPlot – łatwe wykresy w PHP

Contents

PHPplot – co to jest?

PHPlot to klasa w PHP umożliwiająca łatwe tworzenie wykresów. Dzięki niej stworzenie wykresu polega na wpisaniu kilku linii kodu do programu. Wykresy mogą być słupkowe, standardowe (linie lub punkty) albo kołowe.

Instalacja

Instalacja polega na przekopiowaniu klasy zawartej w pliku phplot.php do katalogu , którego chcemy. Do poprawnego działania potrzebne jest rozszerzenie PHP-GD umożliwiające tworzenie grafiki w PHP

W pliku phpplot_data.php znajdują się funkcje pozwalające skalować, przesuwać itp.

Pierwszy wykres

Podstawową sprawą jest włączenie klasy pozwalającej na tworzenie wykresów (czyli pliku phplot.php). Następny ruch to utworzenie klasy wykresu (PHPlot). Aby stworzyć jakiś wykres potrzebujemy oczywiście danych. Powinna to być tablica dwuwymiarowa. Pierwsza kolumna odpowiada za nazwy punktów na osi x, kolejne są to kolejne wartości na osi y. Dane te wkładany następnie do klasy wykresu (przy pomocy metody SetDataValues($tablica_danych)), ostanią czynnością jest wyrysowanie danych (czyni to metoda DrawGraph()).

Poniższy przykład ilustruje to bardzo dobrze.

SetDataValues($example_data);

//Narysuj to
$graph->DrawGraph();
?>

Efektem wykonania tego kodu będzie poniższy obrazek:

Typy wykresu

Wykres może mieć następujące typy: bars (słupkowy), lines (liniowy), linepoints (liniowy z zaznaczonymi punktami), area (zakolorowany obszar pomiędzy osią x a linią), points (punktowy), and pie (placek)

Liniepoints

Area

Lines

Bar

Pie

 

Typy danych wprowadzanych

Interpretacje wprowadzanych do wykresu danych możemy wykonać dzięki metodzie SetDataType($typ), gdzie $typ jest jedną z możliwości: text-data: "linear-linear" – text-data: Określają one czy na osi x i y są reprezentowane punkty czy linie.

Opis wykresu

Tytuł możemy określić korzystając z metody SetTitle($tytul). Pojawi się on u góry wykresu. Opisy dla osi x i y wprowadzamy przy pomocy metod SetXLabel($opis_osi_x) i SetYLabel($opis_osi_y);

Możemy także wyłączyć podpisy na osi x (metodą SetXGridLabelType("none")) i osi SetYGridLabelType("none")

Wygląd obrazka

Wielkość obrazka możemy ustalić w czasie tworzenia obiektu, jeżeli podamy jako parametry konstruktora wielkości obrazka zostanie to uwzględnione w czasie tworzenia obrazka. Wielkość wykresu (a na jednym obrazku może być kilka wykresów ustalimy dzięki metodzie SetImageArea(x,y), gdzie x – to szerokość a y wysokość. Możemy także załadować jakiś obrazek jako tło obrazka, musimy wtedy podać jego wielkość i nazwę podczas tworzenia obiektu PHPlot np. new PHPlot(500,223,"","0cars.jpg");

Włączanie i wyłączanie linii określających wartości na osi y dokonamy metodą SetDrawYGrid($0_lub_1). Wartość 0 wyłącza linie, 1 włącza.

Dodaj komentarz