Struktura katalogów w Linuksie

Podstawowym katalogiem w hierarchii jest katalog / czyli root (ang. korzeń). Od niego wywodzą się wszystkie dalsze. Ma to na celu wprowadzenie pewnego porządku.

Każdy katalog w katalogu głównym ma swoje historyczne i praktyczne umotywowanie, opis tego znajdziesz w tabeli poniżej.

Katalog Wielkość Opis
/boot do 10 MB podstawowe programy potrzebne do uruchomienia systemu
/bin średnio 7 MB podstawowe programy użytkowe dostępne dla każdego użytkownika udostępniane przez system,
/dev 0 MB (katalog specjalny) pliki specjalne urządzeń: dysków, drukarek, terminali, konsoli itp.
/etc ok. 10 – 20 MB dane systemowe i pliki konfiguracyjne systemu i plików (np. pliki haseł),
/home min 20 MB / użytkownik katalog domowy użytkowników
/lib   binarne biblioteki programów (także moduły jądra)
/opt   katalog dla oprogramowania nie pochodzącego z dystrybucji
/proc 0 MB (katalog specjalny) wirtualny system plików, pozwala się komunikować w łatwy sposób z jądrem systemu
/root   prywatny katalog administratora systemu
/sbin do 10 MB programy do administracji systemem dostępne tylko dla administratora
/tmp   pliki tymczasowe różnych programów
/usr od 50 MB do kilku GB różne programy użytkowe, pliki nagłówkowe i biblioteki, dokumentacja systemu itp.
/var od 20 MB pliki tymczasowe systemu: logi z pracy systemu, poczta użytkownika, strony www, pliki baz danych itp.

Dodaj komentarz